אנימציה 3- תחילתו בפשיעה וסופו באונס

סרטון שלישי בסדרת סרטוני אנימציה על פרק הכונס. הסרטון מעלה שאלות שהסוגיה עוסקת בהן.

1. אדם שהתרשל בשמירתו ובעקבות ההתרשלות שלו התבצע נזק באונס, האם הוא חייב על הנזק?

2. האם השארת בהמה בשמש נחשבת פעולה שסופה בפשיעה או באונס?

לסרטון מלווים שני דפי עבודה בהם ניתן להשתמש לפני לימוד הסוגיה ואחריה כפי שמתואר בפירוט בדף ההנחיות לשימוש בסרטוני האנימציה.

כתיבת תגובה