אנימציה 4- עמד בפניה

סרטון רביעי בסדרת סרטוני אנימציה על פרק הכונס. הסרטון מעלה שאלות שהסוגיה עוסקת בהן.

1. האם גנב מתחייב על נזקי הבהמה שגנב כאשר הגניבה מתבצעת “בלי ידיים”?

2. האם הוצאת בהמה באמצעות פיתיון כדין הוצאת בהמה באמצעות מקל?

לסרטון מלווים שני דפי עבודה בהם ניתן להשתמש לפני לימוד הסוגיה ואחריה כפי שמתואר בפירוט בדף ההנחיות לשימוש בסרטוני האנימציה.

דף עבודה 4 עמד בפניה

כתיבת תגובה