אנימציה 5- שומר שמסר לשומר

סרטון חמישי בסדרת סרטוני אנימציה על פרק הכונס. הסרטון מעלה שאלות שהסוגיה עוסקת בהן.

1. האם מותר לשומר להעביר הלאה את אחריות השמירה לשומר אחר?

2. שומר שקבל היתר להעביר את השמירה לאשתו והעביר אותה לאדם אחר – מה דינו?

לסרטון מלווים שני דפי עבודה בהם ניתן להשתמש לפני לימוד הסוגיה ואחריה כפי שמתואר בפירוט בדף ההנחיות לשימוש בסרטוני האנימציה.

כתיבת תגובה