אנימציה 7- השולח את הבערה

סרטון שביעי בסדרת סרטוני אנימציה על פרק הכונס. הסרטון מעלה שאלות שהסוגיה עוסקת בהן.

1. אדם שהעביר כוח הזק כדוגמת גחלת לאדם שהוא חרש שוטה או קטן והלך הלה והזיק, מי מתחייב בהיזק?

2. מהם הגדרים של החרש והשוטה שעליהם מדברת המשנה?

לסרטון מלווים שני דפי עבודה בהם ניתן להשתמש לפני לימוד הסוגיה ואחריה כפי שמתואר בפירוט בדף ההנחיות לשימוש בסרטוני האנימציה.

כתיבת תגובה