אנימציה 8- דרשות הגמרא על מלאך המוות

סרטון שמיני בסדרת סרטוני אנימציה על פרק הכונס. הסוגיה הבאה עוסקת בדרשות השונות שמביאה הגמרא על מלאך המוות. דרשות אלה מחייבות אותנו לנסות ולהעמיק בכמה יסודות מחשבתיים שבהם נוגעים המדרשים.

1. מה המשמעות של העובדה שלמלאך המוות יש כל כך הרבה כללים ודרכי התנהגות שבהם עליו לפעול?

2. מה המשמעות של העובדה שבזמן של צרה, מלאך המוות לא מבחין בין צדיק לרשע ואף נפרע מהצדיק קודם, איך זה מסתדר עם יסוד שכר ועונש?

לסרטון מלווים שני דפי עבודה בהם ניתן להשתמש לפני לימוד הסוגיה ואחריה כפי שמתואר בפירוט בדף ההנחיות לשימוש בסרטוני האנימציה.

תהנו!!

דף עבודה 8 מדרשים על מלאך המוות

כתיבת תגובה