גמראתון

הגמראתון הוא אירוע שיא בנושא גמרא ולוקחים בו חלק מספר כיתות. מדובר למעשה בתחרות שמתקיימת לאורך כשבוע בין הכיתות השונות. בסוף הגמראתון מכריזים על הכיתה המנצחת.

הגמראתון מורכב משלושה שלבים.

א. מבחנים כיתתיים- כל המשתתפים מקיימים מבחן אמריקאי המקיף את כל החומר.

ב. מבחן ראש ישיבה- ראש הישיבה נכנס לכיתות השונות ובוחן על שיקול דעתו את התלמידים על החומר הנלמד.

ג. נבחרות- מכל כיתה בוחרים מספר נציגים ועורכים חידון כללי בפני כל הכיתות המשתתפות בגמראתון.

הכיתה המנצחת היא הכיתה שזוכה בניקוד המצטבר הגבוה ביותר מבין כל הכיתות המשתתפות בגמראתון.

בערכה שלפניכם מצויים המרכיבים השונים של הגמראתון. כמובן שיש לעשות בהם את ההתאמות הנדרשות לפני שמעבירים אותם בפועל.

גמראתון- הנחיות

בונוס חזרה

עמודות לגמראתון – עותק

מצגת תמונות לגמאתון

מבחן גמראתון

סיכון

ניקוד גמראתון

Comments are closed.