סולמות ונחשים

הפעילות שלפניך מבוססת של משחק נחשים וסולמות המוכר. אלא שכאן המשחק מתבסס על שאלות מתוך פרק הכונס. כאשר מתן תשובה נכונה “מגן” על השואל מפני נחשים ומפתח לעלייה בסולמות…

ניתן לבחור את אחד מהלוחות המוצעים כאן. וניתן גם לבנות אחד באופן עצמאי.

בהצלחה,

יואל.

לוחות לסולמות ונחשים

סולמות ונחשים- כללי המשחק

שאלות על נו עמוד א

שאלות על נה עמוד ב

שאלות על נה עמוד ב

שאלות על נו עמוד ב’

כתיבת תגובה