דף ק”ב ע”ב-אין עושין מצוות חבילות חבילות-בקיצור

Comments are closed.