דף ק”ג ע”א-הבדלה ביו”ט שחל במוצאי שבת

Comments are closed.