דף ק”ה ע”א-ע”ב-אכילה לפני קידוש, הבדלה והשלמת קידוש

Comments are closed.