דף ק”ו ע”א-שמונה הלכות בכוס של ברכה, מקור לקידוש ו..

http://screencast-o-matic.com/watch/cIerjfVq1v

Comments are closed.