דף ק”ו ע”ב-נטילה לפני קידוש ומי שאכל לפני קידוש והבדלה

http://screencast-o-matic.com/watch/cIffq7VreT

Comments are closed.