דף ק’ ע”ב-פסק הלכה מפסיקין לשבת

Comments are closed.