11 – לב. – איך לתקן את אביו בהלכה? (הנסקלים בנשרפים), ומה קודם מצווה או כיבוד?

היום נלמד שתי סוגיות שדנות בנושא מאוד קרוב -

הסוגיה הראשונה – לתקן את אביו בהלכה

הסוגיה הראשונה דנה במצב בו האב טועה בדבר הלכה והבן צריך לתקנו, איך הוא עושה זאת.הסוגיה קצת מורכבת, ולכן חילקנו אותה לשני חלקים:

א. הדיון ההלכתי על הנשרפים בנסקלים (חלק זה קצת קשה, אבל לא לדאוג…).

ב. הדיון על איך לסתור את אביו (זה הנושא העיקרי).ועכשיו נראה את זה בגמרא עצמה:הסוגיה השנייה – כיבוד הורים מול קיום מצווה אחרת?

בהמשך לשיעור הקודם, שם למדנו על מצב בו יש סתירה בין הצורך לכבד הורים לבין הצורך לתקן את אביו בהלכה כלשהי, עכשיו נלמד מה הדין כשיש סתירה דומה – מה הדין במצב בו מוטל עליו בו זמנית לקיים מצוות כיבוד הורים ולקיים מצווה אחרת? 

 

One Response to 11 – לב. – איך לתקן את אביו בהלכה? (הנסקלים בנשרפים), ומה קודם מצווה או כיבוד?

  1. אביעד יחיאלי says:

    הסרטון השני ששובץ כאן שייך לסוגיה אחרת

כתיבת תגובה