4 – (כט: – ל.) ללמדו תורה

בחלק זה נראה ארבעה שיעורים.

המקור -

בשיעור הראשון נראה את המקור לכך שהאב (ולא האם) צריך ללמד את בנו (ולא את בתו) תורה, ומניין שהבן גם צריך ללמד את עצמו.הוא או בנו?

בשיעור הבא נראה מה קורה כשאין לאב מספיק כסף לשלוח גם את בנו וגם את עצמו ללמוד תורה, מי עדיף?תורה או אישה?

בשיעור זה נראה מה קודם – ללמוד תורה או לישא אישה.עד היכן?

לימוד תורה הוא הרי דבר שאין לו סוף. עד היכן מחויב האב ללמד את בנו תורה? תוך כדי גם נעסוק בשני נושאים נוספים – האם יש חיוב ללמד גם את בן בנו (נכדו), והמעלה שבלימוד בנו תורה. 

 

 

Comments are closed.