10 – לא: למטה – עוד דרכי כיבוד הורים, ומשל מי?

הפעם נראה שני סרטונים.

הסרטון הראשון עוסק בכיבוד הורים שהוא לא במעשה, אלא בצורת הדיבור על אביו - 

הסרטון השני עוסק בשאלה הלכתית – “משל מי?” – האם הבן צריך לכבד את הוריו מכספו שלו או מכספי ההורים? 

ועכשיו נראה את זה בגמרא עצמה:


כתיבת תגובה