12 – לב.-לב: – האב שמחל על כבודו

היום נלמד מצב בו האב, הרב, הנשיא והמלך שמחלו על כבודם – האם כבודם אכן מחול?ועכשיו נראה את זה בגמרא עצמה: 

כתיבת תגובה