14 – לג: – עוד שאלות על כיבוד הורים – בנו והוא רבו, רכוב כמהלך ועוד

א. בנו והוא רבו -

מה הדין כשיש סתירה בין עמידה לפני הרב לעמידה לפני האב - כשהבן הוא הרב של אביו?ועכשיו בגמרא עצמה -ב. האם רכוב כמהלך? ונושאים נוספים 

כתיבת תגובה