17 – דיני ייחוד, חלק ב

א. אפילו לאמוראים היה יצר הרע

בזה הגמרא רוצה ללמד אותנו שני דברים חשובים – 1. לא לחשוב שדיני ייחוד זה רק לאנשים פרוצים. לכולנו יש יצר הרע, ואיננו יודעים האם נצליח לעמוד בניסיון. 2. גם אם חטאנו, לא להתייאש, צדיקי עליון גם חטאו בתחום הזה, ועשו תשובה.ב. התכוון לחטוא ולא חטא – עדיין צריך לעשות תשובה

עניין זה עולה בדרך אגב בסוגיה, אגב הסיפור על ר’ חייא בר אשי מהסרטון הקודם, שהתכוון לחטוא עם אישה אחרת והתברר שזו היתה אשתו…ג. ייחוד עם אמו  ואחותו

האם מותר להתייחד עם אמו ואחותו, כי שם אין יצר הרע?

ד. ייחוד עם שתי נשים שלא כל כך אוהבות אחת את השנייה…

כיון שהן לא אוהבות אחת את השנייה, יש סיכוי קטן שיחטאו ביחד עם אותו האיש או שיחפו זו על זו.

ה. עד איזה גיל הורים ישנים עם ילדיהם בחוסר צינעות?

 

Comments are closed.