18 – דיני ייחוד וצניעות, חלק ג + באיזו עבודה כדאי לעבוד?

אנחנו לומדים היום את המשנה האחרונה במסכת.

א. באלו עבודות לא כדאי לעבוד

או כי הן מצריכות יותר מדי קשר עם נשים, או כי הן קשות ומבזות, או יש יש בהן צד גזל.

 

ב. לכתחילה, הכי טוב היה לא לעבוד בכלל, אלא פשוט לעבוד את ה’…

 

כתיבת תגובה