3 – (כט. – כט:) לפדותו

בחלק זה נראה שלושה שיעורים לגבי חיוב האב לפדות את בנו. בשיעור הראשון נלמד על המקור שהאב חייב בכך והאם פטורה:


בשיעור הבא נראה מה הדין כשצריך לפדות גם את עצמו וגם את בנו:


ובשיעור האחרון לחלק זה נראה מה הדין כשצריך גם לפדות וגם לעלות לרגל, ואין לו מספיק כסף לשני הדברים:


תהנו!

 

 

 

כתיבת תגובה