5 – (ל. – ל:) עוד על לימוד תורה

כיון שעסקנו בחיוב האב ללמד את בנו תורה, נראה עכשיו עוד שני שיעורים שעוסקים באופן כללי בלימוד תורה.

1. “ושננתם”

השיעור הבא עוסק בשתי דרשות מהמילה “ושננתם” – 1. לשלש את זמן הלימוד שלו. 2. שיהיו מחודדים בפיך.תוך כדי הדיון הנ”ל, הגמרא מראה כיצד הראשונים ידעו לדייק בלימוד התורה עד כדי כך שספרו למשל את האותיות וידעו מהי האות האמצעית וכד’.2. תורה ויצר הרע

בשיעור הבא נלמד על היכולת של לימוד התורה להציל את האדם מיצר הרע. 

כתיבת תגובה