6 – ל: – שאר מצוות האב שעושה לבנו

בשיעור זה נעסוק בשאר המצוות שהאב חייב בבנו – להשיאו אישה, ללמדו אומנות, ויש אומרים – אף ךהשיטו בנהר. 

Comments are closed.