8 – לא. – המשך כיבוד הורים: אבא מול אמא, גוים, עד היכן

את הסרטון הפעם התחלנו כשיעור אחד ארוך, אך כדי להקל פיצלנו אותו לשניים.

הסרטון הראשון עוסק בשאלה – מי קודם בכיבוד הורים – אבא או אמר? 

הסרטון השני עוסק בשני נושאים:

1. היחס של הגויים אל כיבוד הורים.

2. עד היכן כיבוד הורים (עם הסיפור המפורסם על דמא בן נתינה).תהנו, ונשמח לתגובות שלכם!

 

Comments are closed.