9 – לא: – המשך כיבוד הורים – סוגי כיבוד ושזה לא תמיד קל

(לא. שורה אחרונה עד לא: בערך שליש תחתון),

היום נחלק את השיעור לשני חלקים:

1. חמש דוגמאות לסוגים שונים של כיבוד הורים (ונראה שהכל תלוי באיך ולא רק במה).

2. נראה שכיבוד הורים זה לא תמיד דבר קל. 

Comments are closed.