שיעור 15 – סוגיית “מה שנהנית” (נז: – נח.)

המשנה אומרת שאם נפלה לגינה באונס, הבעלים של הבהמה פטור מהנזק, אך משלם “מה שנהנית”.

באיזו הנאה מדובר? על כך בשיעור של היום:ועכשיו בואו נראה את זה בגמרא עצמה:
כתיבת תגובה