שיעור 17 – ירדה בכוונה לגינה, אך הזיקה במי הלידה (נח.)

מה קורה אם בהתחלה היא נפלה לגינה בפשיעה, אבל בסוף הנזק עצמו היה במי הלידה שלה? האם זהו מקרה נוסף של “תחילתו בפשיעה וסופו באונס“?


כתיבת תגובה