מסכת שבת דף ל”ח עמוד ב’

שבת לח עמוד ב’

שאלות מנחות שבת לח עמוד ב’

 

כתיבת תגובה