מסכת שבת דף ל”ט עמוד א’

שבת לט עמוד א’

שאלות מנחות שבת לט עמוד א’

 

כתיבת תגובה