שמירת שבת כהלכתה פרק א’ סעיף א’ ובהערה ג’

שמירת שבת כהלכתה (בתוספת מעשה חושב)

כתיבת תגובה