טבלת תפקידים לפרויקט

טבלת תפקידים/משאבים פרויקט מט”ה
מבוסס על הקבלה ל”בית מדרש”

הערות

תפקיד/ פעילות

איוש התפקיד ע”י…

ובהקבלה לפרויקט

בית מדרש

זאת יחידת לימוד אנושית בסיסית. התנהלות בין-אישית של הקבוצה גורם ללקיחת ‘בעלות’ על תהליך הלימוד. התהליך גם מאפשר העמקת הבנה בחומר הנלמד דרך הנימוק, הוכחה והפרכת דעות. ברמה מהותית, בשלב הזה אין תשובה נכונה או לא נכונה.

שותפות לימוד בסיסית (ש.ל.ב.) בדרך כלל מורכב מ2 תלמידים ברמה אקדמית דומה (אך לא יותר מ3 חברים)

*קבוצת חקר

חברותא

1

הזדמנות ללימוד קבוצתי והעשרה ברמת עמיתים. במסגרת זו מתאפשרת מבחן ראשוני של השערה ו/או תגבור הדדי בהתמודדות עם חומר לימוד מאתגר

לימוד אינטראקטיבי בין כמה יחידות חברותא

שותפים/ מצטרפים אחרים מהקבוצה הכללית (ליסט)

חברים

2

תפקוד זה מחייב תכנון תכנית הלימוד הבית ספרית למקסם התאמה בין הוראת תכנים מקצועיים לתזמון עבודות החקר.

מדובר במישהו עם נסיון קודם בתהליך החקר או עם ידע בנושא הנלמד, ממנו החברותא יכולים ללמוד. זה כולל למידה במסגרת ביה”ס בשיעורים במקצועות נלוות לנושא החקר.

תלמיד ותיק או מחבר של מקור לימודי (כגון מאמר) או מורה מקצועי

חברותא מבוגרת

3

תפקיד זה מחייב הכללת מידע הנלמד בתכנית הלימודים הכללית

הוראה או לימוד מודרך של נושא החקר, ובמיוחד תוכן מסובך, על ידי מורה מקצועי.

זה מוביל לשלב מתקדם של מבחן השערות

מנהל החקר/ מנחה

מגיד שיעור

4

מדובר ביד ימינו של מנהל החקר המשחרר עומס ממנו.

כשפרויקט כולל מספר רב של חברותות, יתכן העמדת מומחה לרשות מספר מצומצם של חברותות לצרכי התייעצות, כשהוא אחראי גם להשגיח על עבודתם, בכפוף למנהל החקר.

תפקיד “מתרגל”.

יועץ מומחה/ מנחה

שואל ומשיב

5

יש לעודד בדיקת כמה שיותר מקורות מידע

קישור לחומר לימוד בסיסי/ מקורות

ביבליוגרפיה

מראה מקומות

6

מקורות מהם ניתן לאסוף מידע במהלך החקר

ספריה דיגיטלית או משאבים מקוונים

מאגרי מידע

אוצר הספרים

7

אפשר להעביר שיעור כללי במרווחי זמן קבועים או לפי הצורך, אבל תמיד מתוכנן מראש

הרצאה או הצגת נושא שפותח פרוייקט חקר או מדרבן חקר מחודש בתקופה “רדומה”

סקירה מקצועית של הנושא

שיעור כללי

8

המאפיין העיקרי של מסגרת זו הוא ביקורת דינמי מקבוצת עמיתים. זה מחייב את התלמיד המציג להרחיב את חשיבתו לקדם שאלות העשויות להגיע:  “איפה עמיתי עשויים למצוא פגם במהלך ההגיון שלי?”

“איך אוכל לתרץ?”

התלמיד נכנס לתפקיד מורה. עליו לספק גם מראי מקומות לעמיתיו לצורך לימוד הכנה לפני ה’שיעור’/ הצגת הנושא

הצגת נושא לעמיתים

חבורה

9

הזדמנות לתלמיד לסכם תובנות ייחודיות/ מקוריות שלו כתוצאה מהחקר.

סעיף זה נותן ערך מוסף משמעותי לתוך חקר האישי.

דו”ח כתוב של מהלך החקר + תובנות חדשות שהופקו במהלך העבודה.

דו”ח + תובנות מקוריות

חידושים

10

 

כתיבת תגובה