מדע/טכנולוגיה 1 – מתקן פרבולי

תוכנית בניה לדוגמא (אנגלית)
מיחם פרבולי – עשה זאת בעצמך (אנגלית)

חישוב פרבולה (אנגלית)
Weisstein, Eric W. ”Parabola.” From MathWorld–A Wolfram Web Resource http://mathworld.wolfram.com/Parabola.html

כתיבת תגובה