מפת נושאים

מפת נושאים
פרויקט מט”ה ברשת אמי”ת
מפת נושאים

 1. סקירת הפרויקט
 2. טבלת תפקידים לפרויקט (VBM)  -
 3. מדע/טכנולוגיה 1 – מתקן אגירה פאראבולית
 4. מדע/טכנולוגיה 2 – תנור סולרי
 5. מדע/טכנולוגיה 3 – דוד שמש
 6. מדע/טכנולוגיה 4 – חיידקים במזון
 7. שיתוף הקהילה
 8. הלכה א’ – חקר בנושא בישול ע”י חמה
 9. הלכה ב’ – חקר בנושא היש מקום לשמירה על השבת?
 10. הלכה ג’ – עיון בהגדרת בישול ע”פ הרמב”ם
 11. הלכה ד’ – מקור “יד סולדת”
 12. הלכה ה’ – עיון בהגדרת “הסרת מונע”

 

סקירת פרויקט

סעודת בישול בחמה

כללי:

סעודת בישול בחמה הינו דוגמא ללימוד מבוסס פרויקט. לאחר תיחום הפרוייקט ותוך כדי התכנון/יישום/ובנייה לומדים את המדעים עליהם מבוסס הטכנולוגיה הרלוונטית. מתוך כך נשאל אודות קיום המצוות הקשורות בפרוייקט. מאחר וייתכן שהטכנולוגיה שנעסוק בה לה הייתה קיימת בזמן חיתום המשנה, הגמרא והשולחן ערוך, נצטרך ללמוד את ההגדרות של המצוות וההלכה כפי שמשתקפות במקורות הראשוניים ולבחון את המציאות לאור המקורות ואת המקורות לאור המציאות.

מתוך צניעות רואיה, נזכור שאנחנו לא פוסקי הלכה. אך מחובתנו כלומדי תורה להביא את שאלותנו ותהיותנו לפני מומחה בתורה ובהלכה מתוך רצון להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות.

בהצלחה!

התהליך

 1. תיחום רעיון להכנת מאכל ע”י אנרגית השמש
 2. לימוד והעמקה במדעים וטכנולוגיה הקשורים
 3. לימוד מושגי המצוות הקשורות מתוך המקורות
 4. בנייה והרצה
 5. סיכום כתוב של הצדדים לאסור ו/או להתיר
 6. הצגת המתקן והדיון ההלכתי לחוות דעת של מומחה

השיטה

יש ליצור מסמך מאגד עם צוות ההוראה!!

 1. יש לרכז רעיונות על איך ומה לבשל בחמה, ולבחור את אשר מוצא חן.

לנוחיותכם אספנו מספר תמונות לעיון על מנת לגרות את החשיבה.

 1. במהלך התכנון והבניה – איך לא… – תצטרכו ללמוד למה ואיך המתקן פועל (אולי אפילו תגלו חידוש טכנולוגי לשיפור התהליכים!).
 2. כמו כן אתם נדרשים לגלות היכן בתורה הנצחית ניתן למצוא התייחסות לטכנולוגיה שלא הייתה קיימת בעת חיתום המשנה, גמרא, וכו’. ולהציע איך לשפר את היכולת שלנו לקיים מצוות הקשורות.
 3. להקל על המלאכה אספנו גם מקורות ודפי עזר לעיונכם. מקורות אלו, לדעת הרבה תלמידי חכמים, קרובים לנושא ולנושאים הנלווים (תתי נושאים) לפרויקט. על ידי מקורות אלו – וגם על ידי כל מקור ראשוני אחר מהתורה שבעל פה – אתם נדרשים להעלות השערה אודות ההתייחסות ההלכתית לפרוייקט שלכם.
 4. לסיום תידרשו להציג את התוצאות שלכם על פי הנחיות שייקבעו מראש.


טבלת תפקידים לפרויקט

במסמך Virtual Beit Midrash Elements תמצאו הצעה לאיוש תפקידים לטובת הפרויקט.


מתקן אגירה פאראבולית

DIY

Parabolic collector

אפשרויות חקר:

מהם המידות האופטימליות לקליטת חום מירבי?

http://www.instructables.com/id/Building-a-Parabolic-Solar-Hot-Water-Heater-using-/?ALLSTEPS

 

 

תנור סולארי מבודד

שאלות אפשריות לחקר:

ישנם תובנות חדשות במהותה של אנרגיה סולארית ובתכונות החומר.

איזה שינויים או שכלולים בפרמטרים השונים ישפרו את יעילות הבישול במתקנים?

לדוגמא: סביבה של תת-לחץ, ריכוז/סינון קרני שמש מסויימים

http://solarcooking.org/walloven.htm

 

 

מדע/טכנולוגיה 3

דוד שמש

http://www.instructables.com/id/Solar-Hot-Water-Kettle-From-Plastic-Bottles-and-G/?ALLSTEPS

 

חיידקים במזון

שאלות לחקר:

חשוב מאד שמתקן לבישול סולארי יגיע לחום המתאים לבישול בזמן קצר. מה הלו”ז?

כמו כן ויסות החום יאפשר בישול מאכלים עדינים. האם ניתן ליצור ווסת?

1- מהם החיידקים המצויים במזון?

2- איזה חום גורם לריבוי החיידקים במזון?

3- איזה חום גורם לחיסולם של החיידקים במזון?

4- איזו מעלות חום מתאימות למאכלים שונים?

ראה קובץ של מסמכים בנושא חיידקים

 

 

שיתוף הקהילה

1- שיתופי פעולה עם חברות העוסקות בתחום

            תלמידים עורכים ניסויים מקצועיים

            ייעוץ של ממומחים בתחום

            חברות יצרניות עם יחידת מו”פ

            חברות סטרט-אפ

            חברות בקרה (מזון, טכנולוגיה, תקנים)

2- ימי עיון

            פאנל דיון בפני פוסקים, ראשי ישיבות, רבני ערים, רבני כשרויות, דיינים, וכו’

3- יום שיא עם טעימות

 

הלכה א’

מתקנים של בישול בחמה בזמן המשנה

1- מסכת שבת דף ל”ח עמ’ב’

התייחסות ההלכה לבישול מ’שתים שהם ארבע’ מקורות חום שונים

והטעם להיתר בישול בחמה בשבת ע”פ רש”י

2- מסכת שבת דף ל”ט עמ’א’ ורש”י ד”ה דשרי “דאין דרך בישולו בכך…”

עיון האגלי טל בדברי רש”י הנ”ל לנמק היתר גמור לבישול בחמה

3- אגלי טל מלאכת בישול אות מ”ד

שאלתו מבוססת גם על כך שהביטוי “אין דרך עשייתו בכך” בד”כ מוגדר פטור אבל אסור

כמו במשנה שבת דף צ”ב עמ’א’

הוכחות מתוך גמרא בישול דם בחום השמש שונה מבישולו בחום האש

4- מנחות דף כ”א עמ’א’

הוכחה נוספת מתוך מה שאדם נענש בבישול קרבן פסח בחמה

5- ירושלמי שבת פרק ז’ הלכה ב’

וגם בבלי פסחים דף מ”א עמ’א’

 

הלכה ב’

שמירה על השבת

שאלה לדיון:

האם יש מקום לשמירה על השבת? כלומר, גם שמצד דיני שבת מותר יהיה לעשות פעולה מסויימת האם יש טעם לאסור כדי לעצב או לייצב את שמירת השבת בציבור הרחב?

1- בסוגיית “ריחיים של מים” למה מותר לטחון בשבת ומהו האיסור לפי רבה?

 מסכת שבת דף י”ח עמוד א’

ובהמשך מה נפסק בשולחן ערוך

שולחן ערוך או”ח סימן רנ”ב סעיפים ג’ וגם ה’ ברמ”א

2- איך האיסור של השמעת קול ב”ריחיים של מים” שונה ממשמיע קול?

מסכת עירובין דף ק”ד עמ’א’

ובהמשך מתוך הנפסק להלכה

שולחן ערוך סימן של”ח סעיף א’

3- מקורות נוספים לעיצוב שמירה על השבת

שולחן ערוך חלק אורך חיים סימן ש”ו סעיפים א’ וגם ו’


הלכה ג’

הגדרת בישול

שאלה לעיון:

מהי ההגדרה של בישול לפחות ע”פ הרמב”ם?

1) רמב”ם הלכות שבת פרק ט’ הלכה ו’


יד סולדת

שבת דף מ’ עמוד ב’

שאלה לעיון:

בדיון הקודם הרמב”ם הגדיר בישול על פי התוצאה בדבר המתבשל.

בעיון הנוכחי נבחין באמצאי דהיינו מידת החום דרכו הבישול אסור.

1- שבת דף מ’ עמוד ב’

וגם שמירת שבת כהלכתה פרק א’ סעיף א’ ובהערה ג’


הלכה5

הסרת מונע

שאלה לעיון:

למעשה דוד שמש הוא מתקן סולארי מורכב מאחר ובו 2 מערכות.

האחת- מערכת חימום המים על ידי השמש דרך הקולטים.

השניה- ניהול המים החמים לצורך הביתי.

האם נראה את שתי המערכות האלו כמערכת אחת מאחר והם במתקן אחד?

האם נתייחס לפעולת האדם ותגובת המתקן ונבחן את ההלכה לפי זה?

ולמעשה… כאשר פותחים ברז המים החמים בבית מה בעצם קורה בדוד?

האם אנו זקוקים ללחץ המים החדשים מהרשת לפעולתו התקין של המתקן?

העיון שלנו יתמקד במושג ההלכתי “הסרת מונע”

1- מסכת סנהדרין דף ע”ז עמוד ב’

וגם חולין דף ט”ז עמוד א’

כתיבת תגובה