שולחן ערוך אורך חיים סימן ש”ו סעיפים א’ וגם ו’

שו”ע או”ח סימן ש”ו סעיף א’

שו”ע או”ח סימן ש”ו סעיף ו’

 

כתיבת תגובה