ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה

  ‘עולים ויורדים בו’ (סולמת ונחשים, נדודי האבות) רציונל, הוראות וחידות המשחק
  ארבע מי יודע (רביעיות לפרשות בראשית- וירא)   רציונל והוראות משחק
אל הארץ אשר אראך (פאזל נדודי האבות) רציונל הוראות וחידות המשחק
 ‘והורשתם את הארץ’ (מונופול ספר בראשית)   רציונל והוראות
   

Comments are closed.