וראיתם ושש לבכם

מלכים א פרק יג
הסרטון עוסק בתחילת מלכות רחבעם
ובשאלת גובה המיסים.

מלכים א’ פרק כ”א. הסרטון עוסק בכרם נבות ובדילמה של נחלת אבות מול העברת הכרם למלך
  מלכים ב’ פרקי אלישע. הסרטון עוסק בשאלה מה תפקידו של הנביא.
מלכים ב’ פרק ז’. הסרטון עוסק בנושא האמונה בגאולה. מי שמאמין זוכה ורואה בגאולה אך מי שאינו מאמין לא זוכה להכיר ברגע.
מלכים ב’ פרק י”ח. הסרטון עוסק בנאומו של רבשקה בזמן המצור על ירושלים ובצורך לדבר ארמית ולא יהודית. הסרטון מזמין לדיון בנושא.

כתיבת תגובה