מפגש קהילת הפיזיקה בנושא המעבדה בהוראת הפיזיקה בגישה חוקרת

מצורפים תדריכים והנחיות