מזיכרונות אמית

מזיכרונות אמית

מזיכרונות אמי"ת

קוראות וקוראים יקרים,

הבעש"ט היה נוהג לומר: "בזכירה סוד הגאולה", זכירת העבר נותנת משמעות גם להווה וגם לעתיד.
רק מי שזוכר את העבר מבין שגם הוא חוליה בשרשרת הדורות המובילה אל הגאולה.

בדף זה בחרנו לשתף אתכם בטיפה מים זיכרונות ראשית ימיה של אמי"ת, כפי שבאים לידי ביטוי ברשמי בוגרים.

אנו פונים למשפחת אמי"ת לדורותיה, מורים, מנהלים ובוגרים, לשתף אותנו בסיפוריהם המעניינים מתקופת היותם
במוסדות נשי מזרחי אמריקה דאז, ורשת אמי"ת כיום, ואנו נשמח לפרסמם כאן.

ניתן לשלוח סיפורים (בקבצי וורד) לכתובת: irith@amit.org.il

קריאה נעימה!
פורים עליה