25/02/2024, 09:33
מערכת: רשת אמי"ת - סביבות לימודיות
קורס: 90-שנה לרשת אמית - היסטוריה ופעילויות (90-שנה לרשת אמית - היסטוריה ופעילויות)
אגרון מונחים: בתי ספר ברשת אמי"ת

ראשית אמי"ת תיכון לבנות, תל-אביב