אני מאמין – מחזון למעשה – רשת אמי"ת תשס"ט

 • מסמך המבטא את החזון החינוכי של רשת אמי"ת. במרכזו, דמות הבוגר שאליו מכוונת ושואפת רשת אמי"ת
  כרשת חינוך ציונית דתית, והערכים שלאורם היא מחנכת ופועלת.

 • ה"אני מאמין" מבטא את השקפת עולמה של רשת אמי"ת, כרשת ציונית דתית, המושתתת על השקפת העולם
  היהודית.

 • עיקרי ה"אני מאמין" נוגעים לשלושה תחומים:
  1. דמות האדם ותפקידו בעולם
  2. מרכזיותה של מדינת ישראל בחיי העם היהודי וכ"ראשית צמיחת גאולתנו".
  3. שילוב חדש עם ישן – בין מודרנה לאורתודוקסיה.

» מושגים מא' עד ת'