המזרחי

 • תנועה ציונית דתית שהוקמה ב 1902 (תרס"ב) בוילנה שבליטא ע"י הרב יעקב ריינס.
 • שם התנועה הוא נוטריקון של המילים "מרכז רוחני".
 • ב1918 הוקמה הסתדרות המזרחי בא"י.
 • התנועה פעלה רבות בעשיה הציבורית, התרבותית והחינוכית בא"י:
  הקימה בתי ספר, מדרשות למורים ואף את אוניברסיטת בר אילן.
  בטאון התנועה היה עיתון "הצופה.
 • דמויות בולטות נוספות במזרחי היו:
  הרב זאב יעבץ, הרב יצחק ניסנבוים, הרב יהודה לייב פישמן-מימון והרב מאיר בר אילן.
  ב- 1956 התמזגו המזרחי והפועל המזרחי והקימו את המפד"ל- המפלגה הדתית לאומית.
 • הסתדרות נשי מזרחי הייתה בראשית דרכה חלק מתנועת המזרחי.

» מושגים מא' עד ת'