הפועל המזרחי

  • תנועת עובדים דתיים ציונים שנוסדה ב-1922 במטרה לשלב בין ערכי התורה לערכי הסוציאליזם.
  • סיסמתם הייתה:" תורה ועבודה", והגשמת הסיסמא התבצעה דרך מהפכה אותה כינו "המרד הקדוש".
    תנועת הפועל המזרחי ראתה בעבודה ערך דתי מקודש, וחבריה פעלו רבות בשטח ההתיישבות החקלאית.
  • המושב הדתי הראשון אותו הקימו היה "שדה יעקב" (1927) והקיבוץ הראשון היה "טירת צבי" (1937).
  • דמויות בולטות בתנועת הפועל המזרחי היו: הרב שמואל חיים לנדאו (שח"ל), הרב ישעיהו שפירא
    (האדמו"ר החלוץ), ועוד.
  • ב-1956 התמזגו המזרחי והפועל המזרחי והקימו את המפד"ל .

» מושגים מא' עד ת'