ליל הבדולח

· זהו הכינוי אותו נתנו הנאצים ללילה בין ה- 9 ל -10 בנובמבר שנת 1938.

· במסגרת ההתנכלויות הנוראות אותן חוו היהודים באותו לילה, נופצו שמשותיהם של מאות בתי עסק
ונהרסו כליל בתי מגורים וכמעט כל בתי הכנסת בגרמניה עלו באש.
רעש זגוגיות מנופצות נשמע כל אותו לילה, על כן כך כינו אותו הנאצים בלעג ''ליל הבדולח''.
הנאצים ואוהדיהם גם פגעו קשות פיזית באלפי יהודים.
· הפוגרום אורגן היטב והוסווה כתגובה ספונטאנית כביכול, להתנקשות של הירשל גרינשפאן בפום ראט,
הנספח הגרמני לענייני תרבות בפאריז.
· למחרת נשלחו לראשונה יהודים למחנה הריכוז דכאו – מחנה הריכוז הראשון שהוקם על אדמת גרמניה,
וכלל היהודים חויבו בתשלום קנס קולקטיבי של מיליארד מארק.

· בית צעירות מזרחי בתל אביב, שהוקם בשנת 1938 קלט תלמידות שהגיעו כפליטות לארץ ישראל
בעקבות ''ליל הבדולח''.

» מושגים מא' עד ת'