משפחתונים

· המשפחתונים הם יצירה מקורית של רשת אמי"ת.
· המשפחתונים משמשים מסגרת פנימייתית לילדים ולנוער בסיכון גבוה, הפועלת בשיטת משפחה הכוללת זוג
הורים שהם בעלי משפחה משלהם, והמשמשים מודל השראה למשפחה נורמטיבית. לצידם מסייעת בת שירות לאומי.
זוג ההורים משמש כהורים מאמצים לילדי המשפחתונים, וזאת מבלי לפגוע בזיקה להורים הביולוגיים (אם ישנם כאלה).
· מבני הפנימייה הותאמו לתפיסה חינוכית זו, והמשפחה המורחבת מתגוררת בדירה משפחתית מודרנית
המסייעת לתלמידים לחיות בצילן של דמויות הוריות חיוביות, להכיר מודל של חיי משפחה יפים ולזכות במשפחה
מאמצת תומכת.
· במקביל, נערכים המשפחתונים לסייע לתלמידים לסגור פערים חינוכיים ולימודיים. התלמידים מתחנכים ברוח
ערכי הציונות הדתית, מקבלים הכשרה מקצועית ומוכשרים לקראת שירות צבאי ולאומי.

מודל המשפחתונים מופעל ב"בית הילד" ירושלים ובכפר הנוער אמי"ת פתח תקווה .

» מושגים מא' עד ת'