בתי חינוך

בתי הספר של הרשת משמשים כבתי חינוך, והם מקנים ערכים של מחויבות דתית מתוך חינוך לבחירה,
לפתיחות, לסובלנות ולשורשיות יהודית , מתוך דיאלוג וכבוד הדדי בין כל באי בתי הספר

»  מושגים מתוך האני מאמין