חינוך למצוינות

חינוך למצוינות בכל תחומי הידע: הן בהשכלה תורנית והן בהשכלה עיונית - מדעית וטכנולוגית ברוח זמננו.

»  מושגים מתוך האני מאמין