תורה ועבודה

אדם המהווה דמות מורכבת של בן תורה ואיש העבודה

»  מושגים מתוך האני מאמין