חזון עובדיה - יסודי ממ"ד אמית, באר שבע

בית הספר היסודי "חזון עובדיה" בבאר- שבע נקרא על שם ספרו של הרב עובדיה יוסף "חזון עובדיה" הדן בהלכות הפסח.
ב"חזון עובדיה" מגשימים חזון

א.בתחום הדתי
בית הספר מחנך את תלמידיו לקיום אורח חיים דתי על פי תורת ישראל,
מקנה לתלמידיו ידע תורני ומושגי יסוד ביהדות ומנחיל ערכים ומידות טובות, בדגש על:
· תפילה וברכות
· לבוש ההולם את רוח ההלכה
· תרבות הדיבור
· הליכות ונימוסים

ב.בתחום אקלים בית ספרי מיטבי
בית הספר פועל ליצירת סביבה חברתית נעימה, סובלנית, מקרבת ותומכת, בדגש על:
· בניית תקנון בית ספרי חדשני והתחייבות ליישומו
· פיתוח תרבות של מצוינות
· פעילויות חברתיות לתלמידים ולהורים
· מעורבות הורים
· מדידה והערכה

ג.בתחום הלימודי
בית הספר מקנה לתלמידיו אסטרטגיות למידה המובילות אותם להיות לומדים עצמאיים בעלי מוטיבציה וסקרנות ללמידה.
בדגש על:
· עמידה בסטנדרטים לימודיים שיקבעו ע"י משרד החינוך הממ"ד
· העלאת הישגי התמידים משנה לשנה
· מתן מענה לצרכיו השונים של כל תלמיד
· התייחסות לקשת השונות ומימוש יכולות עצמאיות
חזון עובדיה
לאתר בית החינוך:

http://be.sisma.org.il/school/hazon/Pages/home.aspx

» בתי ספר ברשת אמי"ת