מושגים מתוך האני מאמין


 מושגים מתוך האני מאמין

עיין באגרון המונחים באמצעות מפתח זה.

מיוחד | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת | הכל

עמוד:  1  2  3  4  5  6  (הבא)
  הכל

א

אחריות לכלל

בוגר הרשת יהיה פעיל במסגרות ציבוריות שונות מתוך אחריות לכלל ולא רק לעצמו ולמשפחתו.
בוגר הרשת ייענה לאתגרים לאומיים.

איש צדקה ומשפט

ממשיך את דרכם של אבותינו בחתירה מתמדת להיותו איש צדקה ומשפט, נאמן לתורה ולמצוות, קובע עתים
לתורה ושותף במשפחה הממשיכה את מסורת עם ישראל.

איש תורה ועבודה

דמות בוגר רשת אמי"ת היא דמותו של איש תורה ועבודה, המפתח את צלם א-לוהים שבתוכו ואת דמות האדם

אנשי תורה ועבודה

רשת אמי"ת מכוונת את בוגריה להיות אנשי תורה ועבודה, להתפרנס מעמל כפיהם, להיות
משולבים בחברה הכללית, פתוחים ועמוקים, ובד בבד מפתחים את אישיותם המיוחדת ואת דרכם האותנטית.

ב

בוגר רשת אמי"ת

 • דמות בוגר רשת אמי"ת היא דמותו של איש תורה ועבודה, המפתח את צלם א-לוהים שבתוכו
  ואת דמות האדם,
  ממשיך את דרכם של אבותינו בחתירה מתמדת להיותו איש צדקה ומשפט,
  נאמן לתורה ולמצוות, קובע עתים
  לתורה ושותף במשפחה הממשיכה את מסורת עם ישראל,
  ופועל לטובת מדינת ישראל,
  במסגרת חוקי המדינה ומשרת בצה"ל או בשירות הלאומי.
 • בוגר הנוהג בדרך ארץ, בעל מידות טובות, יושרה, הקפדה בעניינים שבין אדם לחברו ובירור מתמיד בדבר הקיום הראוי של האדם.
 • בוגר שיש בו אהבה שמיים ויראת שמיים, נאמן לשמירת מצוות ולעולם ההלכה, ומתנהג לאור דרכה של תורת ישראל.
 • בוגר בעל יכולת לימוד משמעותית במקורות היהדות השונים.
 • בוגר החותר למצוינות בכל תחומי החיים.
 • בוגר היודע לשלב בין הקמת בית בישראל ובין התפתחות אישית וציבורית הן בחברה הכללית והן בחברה הדתית.

בקדושה ובצניעות

בוגר הרשת יחיה במשפחה בה כל אחד בה שואף הן למיצוי מלא של יכולותיו וכישרונותיו, והן לגיבושה של
זהות משפחתית אוהבת וחיה בשלום פנימי, בקדושה ובצניעות.

בתי חינוך

בתי הספר של הרשת משמשים כבתי חינוך, והם מקנים ערכים של מחויבות דתית מתוך חינוך לבחירה,
לפתיחות, לסובלנות ולשורשיות יהודית , מתוך דיאלוג וכבוד הדדי בין כל באי בתי הספר

ד

דיאלוג וכבוד הדדי

בתי הספר של הרשת משמשים כבתי חינוך, והם מקנים ערכים של מחויבות דתית מתוך חינוך לבחירה,
לפתיחות, לסובלנות ולשורשיות יהודית , מתוך דיאלוג וכבוד הדדי בין כל באי בתי הספר

ה

המידות הטובות

בוגר הרשת יהיה נאמן לתורה ולמצוות, יחיה לאור ההלכה ולאור המידות הטובות,יקבע עתים לתורה,
ויחנך את בנותיו ובניו לתורה ולמצוות.

הקמת חברה מתוקנת

אדם הממשיך את דמותו של אברהם אבינו, אשר שמר את דרך ד’ לעשות צדקה ומשפט; וכן את הגשמת חזון
הנביאים, שמשמעה, בין היתר: הקמת חברה מתוקנת, שבה אין פוגעים בגר, ביתום ובאלמנה, אין רומסים את
החלש בידי החזק, אין מלינים שכר שכיר ומתרחקים מן השוחד.
אמי”ת מחנכת לחיים מוסריים, הרואים בחובות עשיית הצדק והחסד את התשתית הערכית לקיומו של האדם.
הרשת מדגישה את המצוות שבין אדם לחברו כאחד משני הבסיסים העיקריים, שעליו עומדת דמות האדם. רוחב
הלב ופתיחתו לבריות, העין הטובה והמידות הפשוטות שבין אדם לחברו – אלה ממאפייניה של דרך חיים זו לקראת
חברה, הפועלת לאור עקרונות החסד והצדק.


עמוד:  1  2  3  4  5  6  (הבא)
  הכל